نمایه کاربری صفحه اصلی نمایه کاربری نقشه تصاویر 360 تصاویر عمومی ثبت نظر بازگشت صفحه اصلی نقشه تصاویر 360 تصاویر عمومی ثبت نظر
تصویری ثبت نشده است
بازگشت

آزمایشگاه تخصصی کوثر

دکتر علی آیت اللهی 09369157573 مشهدبلوار وکیل آباد - بلوار کوثر - بین کوثر 2 و 4 - ساختمان پزشکان فارابی - طبقه منفی یک - آزمایشگاه تخصصی کوثر آزمایشگاه تخصصی کوثر

ساعات بازدید مجموعه

09:00 الی 20:00 09:00 الی 20:00 08:00 الی 21:00 08:00 الی 21:00 08:00 الی 21:00 08:00 الی 21:00 الی

امتیازهای مجموعه

0